Sörbygge Betesförening har köpt in följande utrustning som föreningens medlemmar kan låna/hyra efter behov:

  • Stolpnedslagare upp till 10 cm
  • Trådvinda
  • Betesputs
    Hyra för betesputs 100 kr/timme exkl moms, 125 kr/timme inkl moms


Utrustningen finns i ett förråd hos Gunnar Klockar i Utanåker. Kontakta Gunnar mobil 070-3440334 om du är intresserad av att låna något av detta.