Efter överenskommelse med markägarna hade vi  tidigare tillgång till de hagar som syns på bilden nedan. I dag har Naturbruksgymnasiet i Rättvik och andra djurhållare tagit över nyttjandet och renoveringen av flera av dessa hagar.

hagar_sjpg