styrelsenjpeg

Sörbygge Betesförenings Styrelse 2018

Ordförande:
Anna-Maja Roos, Söderås Tel: 0248-301 29, 070-287 20 66
E-post: anna-maja.roos@foretagssupport.se  
Sekreterare:
Berit Kallur Klockarås, Utanåker Tel: 070-229 51 24
E-post: kallur5404@gmail.com
Kassör:      
Anders Östman, Söderås Tel: 0248-300 22
E-post: andersostman1@hotmail.com
Ledamöter:        
Peter Funck, Västgärde Tel 070-273 32 75
E-post: peterfunk09@gmail.com
Elof Hurtig, Utby Tel  070-630 26 54
E-post: elof.hurtig@telia.com
Bengt Udd, Östergrav, Tel  070-357 02 26
Stig Steenberg, Bäck, Tel 0248-305 23
E-post: stig.steenberg@gmail.com                 
Suppleanter:        
Gunnar Klockar, Utanåker Tel: 0248-302 06, 070-344 03 34
 Gun Landén Slars, Utby, Tel 070-352 57 80           

Valberedningen består av byamännen i Sörbygge-området.
Sammankallande är Elof Hurtig, Utby

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.