Familjedag i Utby
Söndag 1 juli 2018 kl 12 - 15

Vi besöker Utby Rallare
Fler aktiviteter utlovas. Affischering sker senare.
Servering av korv och dricka.
Välkomna!

Sörbygge Betesförening

Sörbygge Betesförening, inom området Södra Rättvik, har varit verksam i 19 år. Mycket har hänt under dessa år. Frågan om ett öppet landskap känns i dag ännu mer aktuell och angelägen än när vi startade föreningen. För vår bygds attraktionskraft är vi beroende av ett öppet och vackert landskap. För att åstadkomma det behövs betande djur.

Sörbygge Betesförening bildades på hösten 1999. Föreningens status är ideell och syftet är:
Att återskapa och bevara det öppna landskapet i de södra byarna i Rättvik och skapa förutsättningar för ett ökat antal betande djur inom området. De byar som avses är Söderås, Utanåker, Östergrav, Västergrav, Västgärde, Utby, Tina, Altsarbyn, Bäck och Mårtanberg.

Betesföreningen har inga egna betesdjur utan har kontakt med djurägare inom och utanför området för att få markerna betade. Medlemmar i Sörbygge Betesförening är enskilda personer, familjer och företag.

Hjälp oss - bli medlem nu!