Familjedag i Söderås söndag 30 juni 2019

Aktiviteter för hela familjen

Kl. 14 – 16 Skolgården vid Söderås skola

Information om Söderås by och Öppna Landskap Sörbygge Betesförening

· Åktur med häst och vagn

· Tipspromenad

· Bildspel om Söderås by

· Traktor Buster 320

· Visning av Rättviksdräkten

· Korvgrillning

Välkommen!

Söderås by och

Öppna Landskap Sörbygge Betesförening


Aktiviteter under 2019
Årsmöte 17 mars 2019  kl 16.00 i Utanåkers Bystuga
Djurägarträff 10 april kl. 18.00 2019  Utanåkers Bystuga
Familjedag - 30 juni  2019 kl. 12 - 15 . Festligheter i samband med 20 ¨års jubileum.
Vi planerar för studiebesök någon gång under sommaren.

Har du förslag till aktiviteter som vi  kan ordna?
Hör av dig till någon i styrelsen. Du hittar
kontaktuppgifter under rubriken Styrelse på startsidan.